VI VIL STYRKE BEVISSTHETEN OM FØFLEKKREFT

TeleSkin utvikler high-tech mobile og software-løsninger til løpende analyse av føflekker og andre forandringer i huden. TeleSkin har utviklet skinScan, som kan hjelpe deg med å hele tiden holde øye med helsen din.

skinScan utfører selvundersøkelse lett tilgjengelig og oversiktlig, og det øker sjansen for tidlig å oppdage tegn på føflekkreft markant. Med skinScan ønsker vi å skape den best mulige løsningen i forebyggingen av hudkreft og sikre tidlig inngrep. Kort sagt så hjelper vi deg med å være oppmerksom på din egen helse og kropp.

Fordi det handler om å være oppmerksom og reagere i tide.