PRIVATPOLITIKK

 1. Innledning

Denne Privatlivspolitikken er oppdatert pr. 19 desember  2016.

TeleSkin ApS (”TeleSkin”) forplikter seg til å beskytte dine personlige data og ditt privatliv. Denne privatlivs- og sikkerhetspolitikken gjelder for den tjenesten som tilbys via mobilapplikasjonen med navnet SkinScan. (www.skinscan.com/skinscan.dk/teleskin.com/teleskin.dk) (”Tjenesten”). Vi respekterer ditt privatliv og din integritet, og vi bestreber oss derfor på å være så omhyggelige som mulig når vi samler inn, lagrer, bruker og beskytter dine personlige opplysninger. Som en del av dette ansvaret opplyser vi deg om hvilken personlig informasjon vi samler når du anvender våre produkter og tjenester, hvorfor vi samler den, og hvordan vi bruker den for å forbedre din opplevelse.  Med “Informasjon” menes informasjon om et individ som kan identifiseres, som e-postadresse, et foto osv. Vi  forholder oss til relevant lovgivning I de juridiske områder hvor vi operer.

 1. Informasjon som vi samler inn

Vi vil fra tid til annen samle, motta og lagre personlig informasjon mottatt fra vår webside eller fra Tjenesten, fra en kunde, gitt oss direkte eller I en annen form.

Personer kan bidra med basisk informasjon som navn, adresse, telefonnumer og e-postadresse til oss direkte, for å sette oss I stand til å sende informasjon og oppdateringer, eller behandle et produkt eller en tjeneste. Vi kan samle annen informasjon til tider, inkludert, men ikke begrenset til at personer gir feedback. Eller når de bidrar med personlig eller forretningsmessig informasjon, endrer innhold I epost, svarer på markedsundersøkelser og/eller promosjoner, eller gir økonomisk eller kredittkort-opplysninger.

Vi samler inn og lagrer personlig informasjon for å kunne yte service til alle våre brukere. Personlig informasjon innsamlet av oss kan inkludere, men er ikke begrenset til, informasjon samlet:

 • ved registrering av en konto i Tjenesten
 • på et annet tidspunkt hvor en bruker gir oss personlig informasjon ved bruk av Tjenesten, eller
 • ved at vi sporer din bruk av Tjenesten, inkludert det innholdet du søker.

Personlig informasjon innsamlet av oss gjennom skinScan består av følgende, og skaper en ”Sak”:

Ved registrering

 • Brukernavn og e-postadresse (brukes til registrering/login).
 • din e-postadresse vil også bli brukt til å sende e-post
 • alder – som en del av de data som sendes til saksbehandling av en automatisk algoritme
 • kjønn – som en del av de data som sendes til saksbehandling av en automatisk algoritme

Under innsending av sak:

 • Bilder av brukerens hudlidelse. Vi oppfordrer brukerne til å sende inn bilder som i utgangspunktet ikke har spesielle kjennetegn som kan brukes til gjenkjennelse.

Vi kan også samle personlig informasjon gjennom din generelle bruk av Tjenesten og samlet informasjon som fremgår av våre systemer. Slik informasjon sporer virksomhet til og fra innen Tjenesten, men relaterer ikke til deg personlig.

Personer har generelt rett til ikke å identifisere seg selv i kommunikasjon med oss, hvor det er lovlig og praktisk for oss å tillate det. Men i mange tilfelle vil vi ikke være i stand til dette og samtidig tilby Tjenesten til våre kunder.

 1. Hensikten med innsamling

Vi vil samle inn og bruke personlig informasjon i den hensikt å operere Service og for de formål som er nevnt nedenfor, om ikke annet er tillatt eller regulert av loven. Slike formål kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • hjelpe til å sørge for bedre service ved å skreddersy den til dine behov
 • gi deg bedre informasjon om oss eller andre websider, andre apper, eller tjenester som vi tilbyr eller våre partners
 • for markedsundersøkelser utført av oss eller våre autoriserte sponsorer
 • holde Tjenesten relevant og av interesse for brukerne
 • analysere i en slik form at karakteristikker som kan identifisere deg blir fjernet og du forblir anonym, og
 • ethvert annet formål vi oppgir til deg ved innsamlingen eller som du ellers gir tillatelse til

Personlig informasjon som omfatter bilder av føflekker og andre medisinske data vil ikke bli delt med noen tredjepart med mindre dataene er anonymiserte.

 1. Samling og lagring av personlig informasjon

Europa: Hvis du velger å gi oss personlig informasjon ved å bruke Tjenesten, sier du deg enig i at informasjonen blir behandlet og lagret i EU. Informasjonen vil bli samlet og lagret hos Teleskin i Skolegade 7, 2. Etg, 6700 Esbjerg, Danmark.

Australia: Hvis du velger å gi oss personlig informasjon ved å bruke Tjenesten, går du med på behandling og lagring av din informasjon i Australia og Europa. Din informasjon vil bli samlet og lagret av Teleskin, Skolegade 7, e. etg, 6700 Esbjerg, Danmark.

New Zealand: Hvis du velger å gi oss personlig informasjon ved å bruke Tjenesten, går du med på behandling og lagring av din informasjon i Australia og Europa. Informasjonen vil bli samlet og lagret av Teleskin, Skolegade 7, 2. Etg. 6700 Esbjerg, Danmark.

På IOS lagres en Apple Push token, skapt av brukerens aktivitet for å gi en Push-beskjed når a) brukerens sak er besvart, samt å minne om eventuelle saker som skal besvares eller b) notater relatert til skinScan applikasjonen eller annen informasjon.

 1. Bruk av din personlige i informasjon

TeleSkin kan selv bruke, dele, overføre eller gi videre personlig informasjon og/eller brukerstatistikker på deg eller i forbindelse med tredjepart med henblikk på betaling, forebygging av svindel, demografiske undersøkelser og medisinske undersøkelser, for å kunne skreddersy SkinScans innhold og tjenester til brukernes behov. Disse virksomhetene har kun tillatelse til å anvende personlig informasjon på deg hvis dette er nødvendig for å kunne tilby en tjeneste.

 1. Videreformidling og mottagere av din personlige informasjon

Vi kan videreformidle din personlige informasjon til tredjepart for de formål som er nevnt i avsnitt 3 ovenfor. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til følgende:

 • Våre autoriserte sponsorer
 • Ethvert datterselskap, moderselskap, samarbeidspartnere eller andre virksomheter under felles kontroll, hvor det i den forbindelse er et krav om at disse virksomhetene følger nærværende politikk med hensyn til din personlige informasjon. I tilfelle de følger en annen privatlivspolitikk, vil du bli underrettet skriftlig.

Vi kan også sende personlig informasjon til våre ansatte, medarbeidere, forsikringsselskap, profesjonelle rådgivere, agenter, leverandører, kunder eller underleverandører hvis det er rimelig nødvendig for de formål som er nevnt i denne privatlivspolitikken.

Vi kan også fra tid til annen ha behov for å formidle personlig informasjon for å forholde oss til juridiske krav, slik som lov, reguleringer, rettslige krav, stevning eller undersøkelsesordre, i forbindelse med en rettssak eller som svar på en anmodning fra politiet.

Vi kan også bruke personlig informasjon for å beskytte vår copyright, varemerker, legale rettigheter, eiendom eller sikkerhet, og det samme for våre kunder eller tredjepart.

Hvis det er en foreslått eller reell forandring i kontrollen over vårt firma, som salg eller overføring av forretningsinteresser, reserverer vi oss rett til å overføre innenfor lovens ramme, våre databaser over brukere, sammen med enhver personlig informasjon eller ikke-personlig informasjon som finnes i databasene. Denne informasjonen kan gis til en potensiell kjøper under avtale om å bevare konfidensialiteten. Vi vil forsøke bare å overføre informasjon i god tro og når det er nødvendig i forhold til ovenstående omstendigheter.

Ved å gi oss personlig informasjon, går personer med på betingelsene i denne privatlivspolitikken og den typen formidling som dekkes av denne. Der vi åpner personlig informasjon for tredjepart, vil vi be om at denne tredjepart følger denne politikken med hensyn til behandling av personlig informasjon.

 1. Korrespondanse som sendes til deg

Vi kan sende brukere e-post som inkluderer: a) SkinScan e-post når en Sak er besvart, like vel som oppdateringer og notater om Saken, om konti, nye funksjoner og politikk og b) SkinScan e-post som relaterer seg til SkinScan applikasjonen.

 1. Datatilgang og korrigering

Du har rett til å få adgang til og korrigere personlig informasjon som vi har lagret om deg. Du kan benytte deg av denne retten ved å kontakte:

Teleskin på telefon +45 2280 9814, eller e-post support@teleskin.com

Hvis du på et tidspunkt ønsker å få fjernet personlig informasjon på deg fra Tjenesten og/eller databasen, eller hvis du mener at TeleSkin ikke har overholdt de angitte privatlivsprinsippene, skal du underrette oss om dette via e-post på adressen support@teleskin.com. Vi vil bestrebe oss på å slette informasjonen på deg og/eller straks finne og forsøke å løse eventuelle problemer.

 1. Sikkerhet og dataoppbevaring

TeleSkin bruker flere sikkerhetsprosedyrer og metoder til å beskytte brukernes personlige informasjon mot ikke-autorisert adgang, ødeleggelse, anvendelse, modifisering og offentliggjøring.

All personlig informasjon er beskyttet med passord. Alle passord er kryptert.

skinScan bruker tjenester fra tredjepart til behandling av betaling (Apple iTunes).

Våre hovedservere hostes av en tredjepartstilbyder i et privat og sikkert miljø.

På tross av disse sikkerhetsprosedyrene og -metodene, kan TeleSkin, som det er tilfellet for alle computernettverk forbundet til internett, ikke garantere sikkerheten av PII på deg eller annen informasjon som tilbys via internett, og TeleSkin er ikke ansvarlig for brudd på sikkerheten.

Vær allikevel oppmerksom på at når du gir videre personlig informasjon på nettet, er det en risiko for at tredjemann kan fange opp og bruke disse opplysningene. Selv om TeleSkin streber etter å beskytte brukernes PII og privatliv, kan vi ikke garantere sikkerheten for opplysninger som du måtte velge å bruke på nettet, og dette skjer derfor for egen risiko.

Vi oppbevarer dine kontoopplysninger og de innsendte opplysningene i form av Saker så lenge vi mener det er nødvendig, og deretter sletter og/eller sammenlegger vi opplysningene og lagrer dem i samlet form på ubestemt tid.

Hvis du ønsker å få Saken din fjernet fra vår hjemmeside, kan du kontakte oss på support@teleskin.com. Det kan være nødvendig at du dokumenterer og angir tidspunkt for betaling slik at vi kan sikre at du er den rette innehaveren av den aktuelle Saken.

 1. Vår forpliktelse i forbindelse med barns privatliv

TeleSkin er spesielt opptatt av å sikre barns privatliv. Tjenesten henvender seg ikke til personer under 18, og det er ikke tillatt for personer under 18 år å bruke denne hjemmesiden og tjenesten. Vi samler bevisst ikke inn personlig informasjon fra mindreårige. Hvis en forelder eller verge får kjennskap til at deres barn har gitt oss personlig informasjon uten samtykke fra forelder eller verge, bør vedkommende kontakte oss. Hvis vi får kjennskap til at en mindreårig har gitt oss personlig informasjon, sletter vi denne informasjonen fra våre systemer. HVIS DU ER UNDER 18 ÅR, HAR DU IKKE PÅ NOE TIDSPUNKT ELLER PÅ NOEN MÅTE TILLATELSE TIL Å BRUKE DENNE TJENESTEN. En forelder eller verge kan sende inn en Sak for en person under 18 år og kommunisere med oss for å sende inn og hente informasjon vedrørende den aktuelle personens Sak.

 1. Ikke Personlig Identifiserbar Informasjon (applikasjon)

TeleSkin er berettiget til, inklusiv via tredjemann, å motta anonym/ikke personlig informasjon som relaterer seg til deg (typisk informasjon om atferd). Dette finner f.eks. sted gjennom den såkalte «Advertising Identifier» (IDFA). Du kan nullstille denne funksjonen under «Innstillinger/Privacy» på din Apple-enhet. Du kan også velge fra «add tracking» på samme sted.

 1. Infokapsler

Vi bruker infokapsler på vårt nettsted slik at vi anonymt kan identifisere den enheten du bruker, og dermed forbedre din opplevelse av Nettstedet (www.skinscan.com / skinscan.dk / teleskin.com / teleskin.dk / teleskin.no / teleskin.se).

Hva er en infokapsel?

En infokapsel er en liten tekstfil som lagres i din nettleser. Den betyr at vårt system kan huske din enhet når du besøker Nettstedet. Det lagres ingen identifiserbare personopplysninger i infokapsler, bare et anonymt id-nr.

Unngå infokapsler

Du kan forhindre Nettstedet i å etterlate infokapsler i din nettleser ved å endre nettleserinnstillingene. Hvis du forhindrer Nettstedet i å etterlate infokapsler, kan dette medføre feil i funksjoner. Hvordan du blokkerer for infokapsler avhenger av din nettleser. Veiledning i dette finnes under “Hjelp” eller en tilsvarende meny i nettleseren.

Hvorfor bruker vi infokapsler?

For å optimere din opplevelse av Nettstedet bruker vi infokapsler til å brukertilpasse innholdet på Nettstedet og huske dine preferanser. De personlige infokapslene er førstepartsinfokapsler, noe som betyr at de etterlates av Nettstedet.

Forbedring av Nettstedet

Vi jobber kontinuerlig på å gjøre Nettstedet bedre. For å kunne gjøre dette, bruker vi Google Analytics til å analysere våre besøkendes atferd, helt anonymt og overordnet.

Opplysningene om hvordan du bruker hjemmesiden, sendes anonymt til Google. Vi knytter ikke din IP-adresse til identifiserbare personopplysninger om deg.

De innsamlede atferdsopplysningene behandles og inngår i statistiske rapporter om aktiviteten på Nettstedet. Formålet er ikke å se på en enkelt brukers atferd, men å samle statistiske opplysninger, f.eks. “Hvor mange brukere har lastet ned vår applikasjon fra Nettstedet.”

Vi bruker deretter disse rapportene til å beslutte hvordan vi kan gjøre Nettstedet bedre. En analyse-infokapsel er en førstepartsinfokapsel, det betyr at den etterlates av www.teleskin.dk/nb/.

Deling eller visning av innhold fra sosiale medier

På vårt Nettsted er det lagret innhold fra sosiale medier som f.eks. YouTube, Google Maps, Facebook,

Twitter og lignende. Disse Nettstedene kan etterlate infokapsler som vi ikke kontrollerer, såkalte tredjepartsinfokapsler. Lagrede infokapsler fra følgende tredjepartstjenester kan etterlate infokapsler i din nettleser. Følg lenkene for å lese hvordan disse tjenestene bruker infokapsler:

  Visning av relevante annonser

  For å optimere vår markedsføring bruker vi tredjepartsannonsenettverk som Google AdWords. De etterlater tredjepartsinfokapsler, men du kan fortsatt velge deg ut av dem ved hjelp av en av følgende tjenester:

  • Velge bort spesifikke Google-tjenester
  • Fjerne merket på et annonse-nettverk
  • Velge deg ut av adferdsannonser

  Google Analytics

  Dette Nettstedet bruker Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google, Inc. (“Google”).

  Google Analytics bruker “infokapsler”, som er tekstfiler som legges på din computer for å hjelpe Nettstedet med å analysere hvordan brukere bruker Nettstedet. De opplysningene som infokapselen genererer om, hvordan du bruker Nettstedet (herunder din IP-adresse) sendes til og lagres av Google på servere i USA.

  Google bruker disse opplysningene fra Teleskin til å evaluere hvordan du bruker Nettstedet, utarbeide rapporter om Nettstedets aktivitet til Nettstedets operatører samt andre tjenester i forbindelse med Nettstedets aktivitet og internettbruk til tilbyderen av Nettstedet.

  Google knytter ikke din IP-adresse til andre opplysninger som Google sitter inne med.

  Du kan velge bort infokapsler ved å velge de relevante innstillingene i din nettleser. Legg merke til at hvis du gjør dette, kan du kanskje ikke benytte alle Nettstedets funksjoner.

  Du kan også hindre Google i å samle inn og bruke opplysninger (infokapsler og IP-adresse) ved å laste ned og installere en plug-in til din nettleser, som du finner her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

  1. Oppdateringer til denne politikken

  Ved å bruke Tjenesten aksepterer du nærværende politikk. Denne privatlivspolitikken kan oppdateres slik at den avspeiler eventuelle endringer av vår informasjonspraksis. Kontroller datoen for denne politikken hver gang du besøker oss for å sikre at du har lest den siste oppdaterte versjonen. Hvis du ikke aksepterer vilkårene i denne politikken, skal du ikke anvende denne hjemmesiden.

  Hvis vi foretar vesentlige endringer av måten din personlige informasjon brukes på eller deles, underrettes våre brukere om dette via en beskjed på virksomhetens blogg gjennom en melding på Tjenesten, før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg til, med regelmessige mellomrom, å se gjennom denne siden for de siste opplysningene om vår privatlivspraksis.

  1. Kontakt oss

  Du kan kontakte oss på telefon +45 2280 9814, eller via e-postadressen support@teleskin.com

  Adresse:

  TeleSkin ApS,

  Skolegade 7, 2. etg

  6700 Esbjerg,

  Danmark